LINJEFAG: URBANT LANDBRUK

Økologisk bærekraft i byen. Her vil du få jord på hendene og kunnskap i hodet.

Du får skape og drive forskjellige urbane dyrkingsarealer i samspill restauranter, frivillighet, kommune og næringsliv.

 

StUF blir den første folkehøgskolen som opprettes på bakgrunn av klimakampen og det grønne skifte, og derfor etableres skolen i en by. Et av de viktigste temaene vi her skal arbeide med er urbant landbruk. Her skal vi dyrke grønnsaker og samspill.

Helårslinjen Spis Stavanger med urbant landbruk er et godt eksempel på en samspillsarena. Her vil StUF sammen med Stavangers restauranter, skoler og frivillighetssentre, kommune og næringsliv arbeide sammen om kursing, dyrking, praksisperioder og forsyning.

Prosjektet Tusen tak for maten Stavanger vil bringe sammen matproduksjon og arealplanlegging, birøkt og husdyrhold, sosial inkludering og gründervirksomhet, økologi og økonomi.

StUF vil bidra til bærekraftig by og stedsutvikling, fremme kunnskap om bærekraftig matproduksjon og bærekraftig verdiskapning og næringsutvikling innen urbant landbruk.

 

Innhold

 

 • Urban gardening: Økologisk bærekraft i byen.
 • Skape og drive urbane dyrkingsarealer knyttet sammen med lokale restauranter
 • Arrangere «Stygge grønnsakers marked». Et samarbeidsprosjekt mellom lokale grønnsaksdyrkere og faste abonnementer
 • Kompostering
 • Lære å planlegge/sette sammen menyer for jord til bord
 • Foredling av råvarer
 • Urban dyrkning sin sosiale side
 • Budsjettering
 • Samarbeid med restauranter

Metode

 • Forelesning
 • Praktisk kjøkkenarbeid
 • Gruppearbeid
 • Workshop
 • Praksis og samarbeid med restauranter og matleverandører

Innhold

 

 • Urban gardening: Økologisk bærekraft i byen.
 • Skape og drive urbane dyrkingsarealer knyttet sammen med lokale restauranter
 • Arrangere «Stygge grønnsakers marked». Et samarbeidsprosjekt mellom lokale grønnsaksdyrkere og faste abonnementer
 • Kompostering
 • Lære å planlegge/sette sammen menyer for jord til bord
 • Foredling av råvarer
 • Urban dyrkning sin sosiale side
 • Budsjettering
 • Samarbeid med restauranter

 

Metode

 • Forelesning
 • Praktisk kjøkkenarbeid
 • Gruppearbeid
 • Workshop
 • Praksis og samarbeid med restauranter og matleverandører