LINJEFAG:

LINJEFAG:

Minihus & grønne greier

Linjen for deg som vil bygge kunnskap og minihus i samme bygg. Elevene kan bygge 2 typer minihus: Off-grid eller modul. Off-grid hus er ikke koblet til offentlig vann, avløp eller strøm og er basert på fornybar energi, regnvann og økotoaletter. Modul hus kan kobles på strømnett og vann, men har eget biotoalett, og kan plasseres innendørs.

Sosialt entreprenørskap & lederutvikling

Her kan du starte opp og lede ditt eget sosiale entreprenørskap. I lederutvikling vil du bli kjent med forskjellige lederprinsipper og teorier. I tillegg vil du få øve deg i å lede prosesser og prosjekter på skolen. Mye av læringen i kurset vil foregå i team hvor du blant annet vil lære om måling av sosiale relasjoner og gruppestrukturer.

Digital og grønn energi

En grønn framtid trenger smarte løsninger. Denne linjen er for deg som vil kode, programmere og lage webapplikasjoner. Både Back-end og Front-end, og javascript-rammeverk som React. Du får aktuell fordypning, og grunnlag til å bygge det som kalles full stack webutvikler. Autentiske prosjektoppgaver i samspill med IT-bedrifter og andre.

Byen og kunsten

Gjennom musikk og byggekunst, foto og film, scenekunst og dans, billedkunst og gatekunst vil du få oppleve hva som er typisk for bykunsten. Du får prøve ut de ulike kunstretningene, og velge ut noen å fordype seg i, samt utforske byens rom, og prege dem med sosiale aktiviteter.

Urbant landbruk

Her får du skape og drive urbant landbruk med 1000 tak for mat. På denne linjen vil du få kunnskaper i hodet og jord på hendene. Vi skal dyrke samspill mellom skoler, restauranter, organisasjoner, kommune, frivillighet og næringsliv. Spennende samspill med matvarekjedene og forbrukere for å finne gode løsninger på matsvinn.

Mat for fat

Fra hybelmat til Michelinstjerner med byens beste restauranter. Sanking av tamme og ville vekster. 

Spennende nye og gamle metoder i matlaging, forskjellig kosthold, restekjærlighet, lag egen kokebok.

ReDu: Design og redesign

Om du brenner for design og miljø vil ReDu være linjen for deg.

Finn din stil, sy klær og redesign eget møbel. Det vil bli massevis av gøye og utfordrende oppgaver og du trenger ikke å ha mye erfaring for å søke her.

Om du brenner for design og miljø vil dette være linjen for deg.

Hvorfor StUF?

I Norge bor 82 % av befolkningen i byer og tettsteder i 2020, og det haster at det grønne skiftet skjer der. På dette området har folkehøgskoleslaget i dag et mangelfullt tilbud. Ingen av dagens folkehøgskoler omhandler byens utfordringer. Stavanger Urban Folkehøgskole vil bryte nytt land ved å etablere seg i en by, og utfordre og fornye det tradisjonelle folkehøgskolelandskap med tiltrengt nytenkning i undervisningstemaer.

StUFs hovedtemaer – kunnskaper om det grønne skifte og helsefremmende urbanisme – fyller et behov nå, og blir bare større i tiden som ligger foran oss.

Etableringen av StUF – Norges første urbane folkehøgskole –vil ikke bare ha betydning for ungdom lokalt og regionalt, men også for ungdom i hele landet.

Generasjon Z har streiket, brølt, og demonstrert, og de har høye krav til hvordan de selv, næringsliv og myndigheter må bidra til en bærekraftig utvikling.  Dagens unge er de første som er blitt skolert i miljø og klimaendringer fra første skoledag. De har også forventninger til videre læringsløp innenfor et grønt skifte. Til tross for at vi står midt i en pandemi, så er det skumlere at kloden sakte, men sikkert koker. De er mer bekymret for konsekvensene av klimaendringer enn foregående generasjoner. Deres forståelse og engasjement i miljøkrisen har heldigvis steget raskere enn havnivået.

VALGFAG

FELLESFAG

REISER [UrbEX]

STEFFENS SEMINARET

URBAN

Norges første urbane folkehøgskole. 

Akkurat her i Stavanger vil vi opprette en unik folkehøgskole. En helt ny ide, et etterlengtet og enestående skoletilbud for unge miljøbevisste. Det er i byene det grønne skifte må skje. StUF vil være et urbant handlingslaboratorium for læring, næring og frivillige. Midt i Stavanger. I en by som aktivt arbeider med omstilling og står midt i det grønne skifte. En felles urban læringsarena for unge mennesker som vil utgjøre en forskjell. En fantastisk mulighet og en skole som vil bli lagt merke til.

StUF vil være en pedagogisk entreprenør der elevene lærer i samspill med eksisterende næringer og kompetansemiljøer. Stavanger er akkurat passe, ikke for stor og ikke for liten. StUF sine hovedtemaer, urbanisering og grønn omstilling, er og vil fortsette å være høyaktuelle. Akkurat her, i det som har vært og er Norges olje-hovedstad, skal Norges første urbane og supergrønne folkehøyskole etableres.

GRØNN

Norges første supergrønne folkehøgskole.

Akkurat nå engasjerer millioner av unge mennesker seg i klimakampen. Ungdomsbevegelser gjør alt de kan for at voksne og politikere skal våkne opp, og gjøre mer for å redde verden. StUF vil legge til rette for at unge menneskers engasjement for det grønne skifte skal bli til kunnskaper og handlingskompetanse for grønn urbanisme og en bærekraftig livsførsel.

Det vil være vanskelig for 140 unge grønne urbanister å finne en bedre tilnærming og arena til å arbeide for en bærekraftig verden, enn en urban og grønn folkehøgskole de kan bo og virke i. Skoleturer vil benytte tog og ikke fly. Hvert år vil vi sende ut i verden engasjerte ambassadører for et grønt skifte, tuftet på kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En opprettelse av StUF akkurat nå vil vise unge mennesker at de blir hørt og at deres klimaengasjement tas på alvor.

 

URBAN

Norges første urbane folkehøgskole.

Akkurat her i Stavanger vil vi opprette en unik folkehøgskole. En helt ny ide, et etterlengtet og enestående skoletilbud for unge miljøbevisste. Det er i byene det grønne skifte må skje. StUF vil være et urbant handlingslaboratorium for læring, næring og frivillige. Midt i Stavanger. I en by som aktivt arbeider med omstilling og står midt i det grønne skifte. En felles urban læringsarena for unge mennesker som vil utgjøre en forskjell. En fantastisk mulighet og en skole som vil bli lagt merke til.

StUF vil være en pedagogisk entreprenør der elevene lærer i samspill med eksisterende næringer og kompetansemiljøer. Stavanger er akkurat passe, ikke for stor og ikke for liten. StUF sine hovedtemaer, urbanisering og grønn omstilling, er og vil fortsette å være høyaktuelle. Akkurat her, i det som har vært og er Norges olje-hovedstad, skal Norges første urbane og supergrønne folkehøyskole etableres.

 

GRØNN

Norges første supergrønne folkehøgskole.

Akkurat nå engasjerer millioner av unge mennesker seg i klimakampen. Ungdomsbevegelser gjør alt de kan for at voksne og politikere skal våkne opp, og gjøre mer for å redde verden. StUF vil legge til rette for at unge menneskers engasjement for det grønne skifte skal bli til kunnskaper og handlings-kompetanse for grønn urbanisme og en bærekraftig livsførsel.

 Det vil være vanskelig for 140 unge grønne urbanister å finne en bedre tilnærming og arena til å arbeide for en bærekraftig verden, enn en urban og grønn folkehøgskole de kan bo og virke i. Skoleturer vil benytte tog og ikke fly. Hvert år vil vi sende ut i verden engasjerte ambassadører for et grønt skifte, tuftet på kunnskaper, ferdigheter og holdninger. En opprettelse av StUF akkurat nå vil vise unge mennesker at de blir hørt og at deres klimaengasjement tas på alvor.