LINJEFAG: SOSIALT ENTREPRENØRSKAP OG LEDELSE

LINJEFAG:

SOSIALT

ENTREPRENØRSKAP

OG

LEDERUTVIKLING

Ambisjoner om å lede og starte eget sosialt entreprenørskap?

Her får du lære forskjellige lederprinsipper og teorier, og du får øve deg i å lede prosesser og prosjekter på skolen.

I dette linjefaget vil det bli lagt til rette for at du skal kunne starte opp og lede eget sosialt entreprenørskap. I lederutvikling vil elevene bli kjent med forskjellige lederprinsipper og teorier. I tillegg vil de få øve seg i å lede prosesser og prosjekter på skolen. Sosialt entreprenørskap er et entreprenørskap som bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å løse sosiale problemer innenfor områder som miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og andre samfunnsmessige forhold. 

Mye av læringen i kurset vil foregå i team. Her vil du få lære om sosiale relasjoner og gruppestrukturer Det vil bli gitt innføring i typelære, roller og av gruppedynamikk. Det er i møte med andre en gjerne møter seg selv og eventuelt endringspotensiale blir tydelig.

Innhold

 

 • Hvorfor og hvordan bruke hjerne og hjerte i en organisasjon
 • Lederutviklings teorier
 • Personlighet og type teorier
 • Relasjonell kompetanse
 • Forretningsutvikling
 • Forretningsplaner, Proof of Consept og selskapsformer
 • Innovative løsninger på et samfunnsproblem
 • Hva vil det si å ha en trippel bunnlinje og hvordan kan dette måles?
 • Er sosialt entreprenørskap god samfunnsøkonomi?
 • Hvordan starter man opp?
 • Hvordan unngår man å måtte legge ned?
 • Samtaler.
 • Besøk av og på sosiale entreprenørskap
 • Gruppearbeid.
 • Prosjektoppgaver.
 • Dialogbasert undervisning.
 • Praksisperiode i et sosialt entreprenørskap.

Metode

 • Samtaler.
 • Besøk av og på sosiale entreprenørskap
 • Gruppearbeid.
 • Prosjektoppgaver.
 • Dialogbasert undervisning.
 • Praksisperiode i et sosialt entreprenørskap.

Innhold

 

 • Hvorfor og hvordan bruke hjerne og hjerte i en organisasjon
 • Lederutviklings teorier
 • Personlighet og type teorier
 • Relasjonell kompetanse
 • Forretningsutvikling
 • Forretningsplaner, Proof of Consept og selskapsformer
 • Innovative løsninger på et samfunnsproblem
 • Hva vil det si å ha en trippel bunnlinje og hvordan kan dette måles?
 • Er sosialt entreprenørskap god samfunnsøkonomi?
 • Hvordan starter man opp?
 • Hvordan unngår man å måtte legge ned?
 • Samtaler.
 • Besøk av og på sosiale entreprenørskap
 • Gruppearbeid.
 • Prosjektoppgaver.
 • Dialogbasert undervisning.
 • Praksisperiode i et sosialt entreprenørskap.

Metode

 • Samtaler.
 • Besøk av og på sosiale entreprenørskap
 • Gruppearbeid.
 • Prosjektoppgaver.
 • Dialogbasert undervisning.
 • Praksisperiode i et sosialt entreprenørskap.