LINJEFAG: BYEN OG KUNSTEN

Musikk og byggekunst, foto og film, scene- gate- og billedkunst – prøv ut hva som er typisk for bykunsten.

Velg ut noen kunstretninger å fordype deg i, bruk byens rom for framvisning eller øvelser.

Byene har preget kunsten og kunsten har gitt byer særpreg. Gjennom ulike stiler i musikk og byggekunst, foto og film, scenekunst og dans, billedkunst og forskjellige gatekunstuttrykk vil vi se hva som er det typiske for bykunsten. Elevene vil få prøve seg ut i de ulike kunstretningene, og velge ut noen å fordype seg i.

Elevene skal undersøke hva som gjør er en by god å leve i. Hvilke roller kunsten har for innbyggerne. Hvordan byens estetikk preger oss som enkeltindivider og hvilke kvaliteter vil vår tids mennesker at byen skal ha? Vi ønsker å utfordre elevene til å ha et aktivt forhold til byen. De skal utforske byens rom og prege dem med sosiale aktiviteter og kunstneriske uttrykk i samarbeid med byens etablerte kunstneriske miljøer. De skal få muligheter til å skape uttrykk som kan fremheve eller omskape byrommenes kvaliteter.

Innhold

 • Oppgaver og øvelser i street art, foto og film, drama, musikk, installasjoner, arkitektur og dans
 • Elevene etablerer og driver ulike scener i byen. De skal arrangere og drive konsertserier i byens lokaler
 • Urban Åpen Mikk vil være et fast møtested mellom skolens elever og byens befolkning
 • Undervisning og teorier om temaet Kunsten og Byen i historisk kontekst
 • Relasjonsarkitektur og bærekraftig utbygging
 • Gatens teater og pop-up scener
 • Ett felles arrangement på slutten av skoleåret. Elevene får produsere en større forestilling med musikk, dans, drama og installasjonskunst på egnet sted i byen

Metode

 • Samtaler
 • Gruppearbeid
 • Foredrag
 • Workshops med kunstnere og arkitekter
 • Prosjektarbeid
 • Selvstendig arbeid og ideutvikling

Innhold

 • Oppgaver og øvelser i street art, foto og film, drama, musikk, installasjoner, arkitektur og dans
 • Elevene etablerer og driver ulike scener i byen. De skal arrangere og drive konsertserier i byens lokaler
 • Urban Åpen Mikk vil være et fast møtested mellom skolens elever og byens befolkning
 • Undervisning og teorier om temaet Kunsten og Byen i historisk kontekst
 • Relasjonsarkitektur og bærekraftig utbygging
 • Gatens teater og pop-up scener
 • Ett felles arrangement på slutten av skoleåret. Elevene får produsere en større forestilling med musikk, dans, drama og installasjonskunst på egnet sted i byen

Metode

 • Samtaler
 • Gruppearbeid
 • Foredrag
 • Workshops med kunstnere og arkitekter
 • Prosjektarbeid
 • Selvstendig arbeid og ideutvikling