Event management

Her skal elevene få videreutvikle sine egenskaper for å planlegge for noe som skal skje. Event management vil gi erfaring innen ledelse, kommunikasjon, presentasjon og de vil lære hvordan de hensiktsmessig bruker sin tid. Dette valgfaget vil gi elevene muligheter og ferdigheter til å bidra, utvikle og lede gjennomføringen av ulike arrangementer i Stavanger. Å takle ulike situasjoner med større trygghet og mer profesjonalitet er egenskaper som vil komme til nytte i alle bransjer, ikke bare innen Event Management.

Event management kan handle om alt fra tidskontroll, en forsvunnet parasoll og selvkontroll, budsjettkontroll og nettroll.  Det er kunsten å ha helheten i hodet og øynene på detaljene, og erkjenne at det er umulig for et menneske å gjøre alt. Event Management kan også være kunsten å påvirke byens utvikling.

Preik

Elevene vil få lære seg to ulike skrivemetoder. Argumenterende skriving og skriving i flow-modus. Argumenterende skriving følger et eksplisitt mønster for å frembringe en logisk meningsbærende tekst. Flowskriving er dynamisk, følger en ikke-kontrollerende vei og bærer på et gåtefullt budskap. Sammen kan de to ulike skrivemetodene gi elevene både skriveglede og skriveferdigheter.

Robin Hood i byen

Delekultur kan være en form for en sosial digital kurvfest som benytter seg av sosiale medier og apper til å koble behov og kapasitet sammen. En av tingene som er felles for dem er ofte er at de er skapt av digitale innfødte. I større grad enn hos eldre, brukes delekulturen av unge mennesker, som synes tilgjengelighet er bedre enn eierskap. Smarte løsninger og miljøvennlig teknologisk utvikling vil være bærende faktorer for det grønne skifte framover. For eksempel har verdens største leilighetsutleier ikke bygd en eneste eiendom: Airbnb. Norges største betalingsløsning har ingen filialer: Vipps.

Vi vil arbeide med hvordan sirkulærøkonomi og delekultur kan fungere for å fremme det grønne skifte.

Ekvilibrium

Som et motsvar på streng kroppsforming og urealistiske kroppsidealer har nye former for fysisk virksomhet dukket opp med bevegelsesglede og lek i sentrum. Disse fysiske aktivitetene har fellestrekket at de foregår i urbane miljøer.

Ordet ekvilibrist betyr balansekunstner. I middelalderen ble de omtalt som solens sjonglører og avbildet sammen med solen, den store balansekunstneren. I overført betydning brukes uttrykket omen som behandler sitt objekt lekent, elegant og med glede. På en måte slik som barn kan gjøre det.  Filosofen og fjellklatreren Arne Næss (som gjerne ankom forelesningssalen gjennom vinduet) ble spurt om når han begynte å klatre. «Jeg sluttet aldri» var svaret.

Planking, owling, parkour, kartozoologiske ekspedisjoner,brett, whaling, hadoukening, linedans, batmaning, nysirkus, freerunning,ploggingog lignende trender er alle urban kroppsøving der byen blir gymsal. De er i tillegg ikke konkurransedrevne. Ekvilibrist aktivitetene på StUF drives alle under mottoet: Det er gøyere å balansere enn å være balansert.

Ta plass

Byer og urbane områder går gjennom opp og nedturer og perioder med butikkdød.  Butikker kan flytte vekk og inn i kjøpesentre utenfor byen, Videregående skoler, universiteter og offentlige virksomheter migrerer ut. Kontorbygg settes opp utenfor byene i klynger. Resultatet kan bli byer med tomme lokaler og et sentrum med mindre liv.

Hva må til for å skape liv i en gate eller et levende sentrum? Det enkle svaret er folk. Det må være folk der. Det andre svaret er at stedet må tilby noe som gjør at folk begynner å bruke det. Det tredje svaret er at noen må begynne å gjøre akkurat dette; både tilby noe og bruke tilbudet. Elevene vil få være med å utvikle midlertidig bruk av tomme lokaler og steder i felleskap med kommune og innbyggere, både som innholds aktører og brukere. Gjenbruk av tomme lokaler er i tillegg god bærekraft.

Fjøl og flis

Skatekulturen har vært en undergrunnskultur og en del av en urban livsstil. Rundt omkring i byer skates det i nyetablerte skateparker. Norges største skatepark bygges nå i Stavanger og det er opprettet egen skatelinje ved Wang Toppidrettsgymnas i byen. I Stavanger er det et rikt skatemiljø som lever godt uten annen organisasjon enn gjennom eget fellesskap. For skating handler også om å ta byen i besittelse for å drive seg selv fremover. Byen kan utforskes med brett, hjul og løsningsfokus, på torg, åpne plasser, rekkverk og trapper. Skatere utfordrer seg selv og hverandre der i triks og øvelser. Samtidig ligger Stavanger tett på Jærens fantastiske strender, som er blant Europas beste for bølgesurfing. Skating er beslektet med surfing og vi ser det som naturlig å tilby surfing og skating som valgfag ved skolen.

Skap deg

Den Norske grunnloven definerer både hva som er rett og galt. I tillegg definerer den landet som nasjon. Den skal ha forkjørsrett i forhold til andre lover. Elevene skal få skrive «Min Egen Grunnlov (M.E.G.)» som definerer hvem de mener de er i seg selv og i forhold til andre. Her kan de male, tegne, eller på andre måter, lage sitt eget byvåpen. De skal få utforske roller, aliaser, avatarer, pseudonymer. Drive selvpresentasjon på kreative måter. Lage masker, tegne selvportrett. Gjøre seg til og skape seg. Lage byvettsregler og levende CV-er.   

Våre hverdager blir påvirket av sosiale medier og kan føre til press på hvordan vi bør være og vil oppfattes. Valgfaget Skap deg skal få være et lengre friminutt med lange tankerekker uten raske likes. Noen elever har sikkert fått høre at de ikke må skape seg sånn. Dette er et valgfag nettopp for dem. Her skal de få god tid og rike muligheter til å skape seg.