ELEVHÅNDBOK

Steffens seminaret

StUFs årlige internasjonale seminar

Henrik Steffens (1773-1845), var i sin samtid viden kjent som foreleser, i tillegg var han filosof, vitenskapsmann, forfatter og han hadde flere professorater i tyske byer. På sine reiser møtte han Novalis og i Weimar var han sammen med Goethe og Schiller.

Steffens hadde gjentakende samtaler med de idealistiske filosofene F. Schelling og J. Fichtes. Av Henrik Wergeland ble Steffens omtalt som «Norges bortblæste laurbærblad». Steffens ble født i Stavanger og var Grundtvig, folkehøgskolens far, sin fetter.

Det 21. århundrets bærekratutfordring er nasjonalstatens rolle og samspill i et større og voksende globalt samfunnVi vil her etablere og drive et internasjonalt og årlig Steffens Seminar. Vi ønsker å ha internasjonale dialoger om det grønne skiftet, vekst og miljø, urbanisme og folkehøgskolen som skoleslag. Steffens Seminaret vil være for unge mennesker, dialogbasert og vil i starten rette seg mot USA og Kina.

Henrik Steffens var Grundtvig sin onkel og har hatt en større påvirkning på opprettelsen av folkehøgskoleslaget enn de fleste vet om. Under en foredragsrekke Steffens holder i København sitter en ung Grundtvig og lytter begeistret. Som voksen mann skriver Grundtvig «Min historisk-poetiske Virksomhed er i Grunden kun en Fortsættelse af Hans». Det var her fra Stavanger at H. Steffens kom, han som skapte det grunnlaget som Grundtvig trengte for å skape Folkehøgskolen.

StUF vil holde arven etter Steffens levende. Det 21. århundrets bærekraftutfordring blir nasjonalstatens rolle og evne til samspill i et større globalt samfunn. Vi ønsker å ha internasjonale dialoger om det grønne skiftet, vekst og miljø, helse- fremmende urbanisme og folkehøgskolen som skoleslag.

Steffens Seminaret vil være for unge mennesker, dialogbasert og vil i starten rette seg mot USA og Kina.

Aktiviteten rundt Steffens Seminaret vil både bygge en bro og historiestolthet for Stavanger og folkehøgskolebevegelsen.