Økonomi

Pris, lån ogstipend

Du betaler mellom 125 000 kr og 135 000 kr for et år på Stavanger Urban Folkehøyskole. Linjen du velger er det som påvirker prisen mest. I tillegg vil prisen variere etter hvor studieturen går. Du kan få støtte fra Lånekassen til året ditt på folkehøgskole

I snitt koster et år på folkehøgskole 124 878 kr, prisen er inkludert mat og rom for hele året. Tallet er for skoleåret 2021/22.

Noen skoler tilbyr også valgfag og frivillige studieturer som ikke er inkludert i prisen. Mat og drikke på reise kan også komme i tillegg.

Når må jeg betale?

Når du takker ja til skoleplassen må du betale et administrasjonsgebyr på rundt 2500 kroner. Resten av pengene behøver du ikke å betale før du begynner på skolen med noen få unntak.

De fleste folkehøgskolene lar elevene velge mellom månedlige innbetalinger i åtte måneder, eller halve beløpet ved starten av hvert semester. De fleste skolene tilpasser innbetalingene til utbetalingene fra Lånekassen.

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2022/2023 kan du få utbetalt inntil kr 117 170 fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Du kan få støtte fra Lånekassen i inntil 8 år. Det er viktig å huske på at året på folkehøgskole teller som ett av disse årene.

DETTE TRENGER DU TIL SØKNADEN

Du trenger ikke noe spesielt for å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Lånekassen behandler søknaden straks den er sendt inn, men utbetalingen starter ikke før du har møtt opp på første skoledag.

Om du har sendt søknad, men har valgt feil skole, feil linje eller har byttet skole eller linje, må du sende en ny søknad.

NÅR KAN JEG SØKE?

Du må ha fått skoleplass før du søker, og du kan tidligst søke fra midten av mai. Siste frist for å søke er

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret

Søk om lån og stipend fra Lånekassen

OMGJØRINGEN SKJER FØRST ÅRET ETTER AT DU ER FERDIG

Lånet blir ikke gjort om til stipend før Lånekssen har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør Lånekasen først når skatteoppgjøret ditt er klart for året eller årene du fikk lånet fra dem.
Det betyr at hvis du er ferdig med et år på folkehøgskole våren 2022, får du ikke gjort om lån til stipend før våren/sommeren 2023.

TILBAKEBETALING

Lånet fra Lånekassen er rentefritt mens du går på folkehøgskole, og også om du går videre på universitet eller på høyskole. Du begynner først å betale tilbake på lånet når du er ferdig med utdannelsen din.

Hvor mye lommepenger du trenger i løpet av folkehøgskoleåret vil variere etter hvor stort forbruk du har, hva du liker å gjøre på fritiden og hvor sentrumsnært skolen din ligger.

Med mat, rom og undervisning inkludert i prisen, er det i utgangspunktet ikke så mye du trenger utenom. Mange av aktivitetene gjennom skoleåret er også inkludert i prisen.

Men du vil trenge penger til toalettsaker, vaskemidler og aktiviteter på kveldstid som kino og kafe. Og det kan være vanskelig å få tid til å jobbe i løpet av skoleåret, siden det skjer så mye gjennom hele året.

I tillegg kan det hende at du vil trenge noe utstyr til linjen du skal gå på, og det er lurt å beregne litt ekstra lommepenger til studieturene gjennom året.

I denne artikkelen forteller Mia, Elliot, Lars Elias og Erik hvor mye lommepenger de brukte i løpet av sitt år på folkehøgskole

For å få to tilleggspoeng for folkehøgskoleåret, kan du ikke ha mer enn 10 prosent fravær.

 • Om du har nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan du få ekstra stipend fra Lånekassen.

  Lånekassens stipend for nedsatt funksjonsevne

  STØTTE FRA NAV

  NAV kan dekke ekstrautgiftene for ett  skoleår på folkehøgskole til den som trenger et slikt opphold for å fungere bedre i dagliglivet. I spesielle tilfeller kan du få stønad i to år. Det andre året dekkes kun hvis du ikke har gjennomført det første året som forventet.

  Elever med store syns- eller hørselvansker kan også få støtte av NAV for å gå på folkehøgskole.

  Les om støtteordningen

Som norsk statsborger og elev på folkehøgskole i et annet nordisk land har du de samme rettighetene til lån og stipend som om du skulle gått på en norsk folkehøgskole.

Kurset må ha en varighet på minst ett semester, det vil si minst fire måneder. Les mer på Lånekassens nettsider

 • Nordiske elever kan søke på norske folkehøgskoler på lik linje med norske elever. Les mer om hvilke støtteordninger som gjelder.

  Elever fra Sverige, Finland og Færøyene søker skolemyndighetene i sitt eget land om støtte til opphold ved en folkehøgskole i Norge. Elever fra Åland søker Landskapsregjeringen om støtte.

  Støtteordninger for danske elever

  Danske elever (inkludert færøske og grønlandske) kan søke om stipend via Nordisk Højskolestipendium for å gå på folkehøgskole i et annet nordisk land. Les mer om stipendet her

  Støtteordninger for islandske elever

  Elever fra Island kan søke stipend gjennom Foreningen Norden. Søknadsskjema og informasjon får du ved å ta kontakt med kontoret. Søknadsfrist er 1. juli og 1. desember.

Scroll to Top