LINJEFAG: MINIHUS OG URBANISME

Bygg grønn kunnskap og minihus i samme bygg. Lær deg kompakt urbanisme og bærekraft, arkitektur og design sammen med ledende arkitekter.

Lag byggeteknisk tegning til ditt eget mini-hus.

Her får du undervisning i hva en by må gjennom for å klare et grønt skifte. For at de ulike temaene ikke skal bli for abstrakte og atskilte bindes de sammen i et hus. Et mini-hus. 

Du vil her få kjennskap til den grønne byens utfordringer, og få erfaring av å bygge et mini-hus. Mini-huset skal kunne transporteres med standard transportsystem. Elevene kan få lage 2 typer mini-hus. Det første er off-grid og er ikke koblet til offentlig vann og avløp, eller strøm. De kan settes på tomter som er ledige, hager, parkeringsplasser, gårdsrom, tak etc. Det andre mini-huset er et modul-hus som kan kobles på strømnett og vann, men har eget biotoalett. Disse kan plasseres inn i fabrikker, haller, verksteder og andre steder som beskytter mot vær og vind.

Innhold

 • Byens sosiale økosystem og omstillingskompetanse
 • Kompakt urbanisme og bærekraft
 • Arkitektur og design
 • Gentrifisering og identitet
 • Urbanismens kultur og historie
 • Grønn teknologi, SmartCity og den energirike byen
 • Teknisk tegning. Analogt og digitalt
 • Snekkerkunnskap
 • Regler og krav i et bygg
 • Bygge mini-hus
 • Hva som skiller et mini-økobygg fra andre bygg
 • Gjenbruk og ready-made
 • Samtaler og besøk til byarkitekter, byplanleggere og bybrukere
 • Designe og skisse et mini-hus og få tilbakemelding fra arkitekt
 • Elevene vil lage byggetekniske tegninger til sitt eget designet mini-hus

Metode

 • Samtaler og besøk til byarkitekter, byplanleggere og bybrukere.
 • Skisse og tegne mini-hus på skole og hos lokalt arkitektbyrå.
 • Snekre hus, enten individuelt eller som gruppearbeid.
 • Elevene vil lage byggetekniske tegninger til sitt eget designet mini-hus.
 • Det ferdige mini-huset kan bli en del av skolens campus eller elevene (mot økt kostnad) kan bygge sitt eget mini-hus/studentbolig og ta det med videre etter endt studieår.

Innhold

 

 • Byens sosiale økosystem og omstillingskompetanse
 • Kompakt urbanisme og bærekraft
 • Arkitektur og design
 • Gentrifisering og identitet
 • Urbanismens kultur og historie
 • Grønn teknologi, SmartCity og den energirike byen
 • Teknisk tegning. Analogt og digitalt
 • Snekkerkunnskap
 • Regler og krav i et bygg
 • Bygge mini-hus
 • Hva som skiller et mini-økobygg fra andre bygg
 • Gjenbruk og ready-made
 • Samtaler og besøk til byarkitekter, byplanleggere og bybrukere
 • Designe og skisse et mini-hus og få tilbakemelding fra arkitekt
 • Elevene vil lage byggetekniske tegninger til sitt eget designet mini-hus

Metode

 • Samtaler og besøk til byarkitekter, byplanleggere og bybrukere.
 • Skisse og tegne mini-hus på skole og hos lokalt arkitektbyrå.
 • Snekre hus, enten individuelt eller som gruppearbeid.
 • Elevene vil lage byggetekniske tegninger til sitt eget designet mini-hus.
 • Det ferdige mini-huset kan bli en del av skolens campus eller elevene (mot økt kostnad) kan bygge sitt eget mini-hus/studentbolig og ta det med videre etter endt studieår.