Author name: xqsnnczl

Concerned Scientists Norway, Andreas Ytterstad Leder og Beate Sjåfjell Nestleder, En bærekraftig omstilling i Norge krever en både dypere og en bredere forståelse av hva en reell bærekraftig omstilling er. Selv om en slik forståelse har begynt å bre om seg i skoleverket som helhet, og på flere universiteter, trengs det nisjetilbud som går foran i å vise dybden og hastverket med å få Norge over fra olje til fornybar energi. Få byer har større behov for en Urban Folkehøgskole som får til dette enn Stavanger.

Scroll to Top