April 2023

Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Inger Tone Ødegård Strategidirektør og Egil Hollund Kommunikasjonssjef: Næringsforeningen i Stavanger-regionen støtter etableringen av StUF fordi den vil være en foregangsskole med mål om å gi elevene kunnskaper og handlingskompetanse for grønn urbanisme og bærekraftig livsførsel. Man forutser at organisasjoner og bedrifter som i dag lykkes med grønn omstilling vil bli fremtidens vinnere. StUF vil undervise og arbeide med grønn omstilling og urbane utfordringer i samspill med næringsliv og frivillige.

Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn Rektor: Dagens unge forventar og fortener eit solid læringsløp med fokus på eit grønt skifte. Stavanger Urban Folkehøgskole og Universitetet i Stavanger har fleire felles interesser. På StUF vil dei unge få kunnskap og ferdigheiter om korleis byen og innbyggarar kan bli del av ei berekraftig løysing. UiS er einig i at StUF sitt hovudtema – kunnskap om det grøne skiftet og helsefremmande urbanisme – svarer på eit behov, og at behovet vil bli større.

Scroll to Top