ZERO Norge, Dagfrid Forberg Konstituert daglig leder: ZERO verdsetter og ser behovet for en folkehøgskole som vil samarbeide med byens næringsliv for å løse vår tids største utfordring; klimasaken. ZERO mener det er svært viktig å bygge kunnskap og kompetanse om klima og klimaløsninger, og gi unge konkrete muligheter til å møte klimakrisen med handling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top