Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn Rektor: Dagens unge forventar og fortener eit solid læringsløp med fokus på eit grønt skifte. Stavanger Urban Folkehøgskole og Universitetet i Stavanger har fleire felles interesser. På StUF vil dei unge få kunnskap og ferdigheiter om korleis byen og innbyggarar kan bli del av ei berekraftig løysing. UiS er einig i at StUF sitt hovudtema – kunnskap om det grøne skiftet og helsefremmande urbanisme – svarer på eit behov, og at behovet vil bli større.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top