Ullandhaug økologiske gård, Finn Helge Stokke Daglig leder: Vi applauderer at StUF har tilegnet Urbant Landbruk en helårslinje, og at urbant landbruk i tillegg vil være en del av fellesfaget for alle 140 studentene på StUF. På linjen kan det dyrkes både kunnskaper og grønnsaker, og den vil kunne bli en samspillsarena som arbeider tverrsektorielt og transfaglig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top