Stavanger Sentrum, Kristin Gustavson Daglig leder: Et av StUFs hovedtemaer – det grønne skiftet – vil øke i aktualitet i tiårene som ligger foran oss og bli spesielt merkbar i en by som Stavanger. Kunnskap og kompetanse om hva som gjør en by attraktiv for unge mennesker, vil her bli en ettertraktet vare som StUF, med sine 140 studenter, vil kunne utvikle og dele med andre norske byer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top