Stavanger Frivilligsentraler, Atle Melangen Seksjonssjef: StUF sitt mål er å gi elevene kunnskap og handlingskompetanse for grønn urbanisme og bærekraftig livsførsel. Den kompetansen ønsker Stavanger frivillighetssentraler å bruke i samarbeidsprosjekter til direkte nytte for borgerne i bydelene.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top