Spire Nasjonalt, Julie Rødje Leder. Spire Stavanger, Maria Nåden Eike Leder: Unge mennesker er mer opptatt av bærekraft enn noensinne og StUF vil bli et attraktivt tilbud som vil bringe en ny generasjon til Stavanger. Gjennom kunnskapsformidling, entreprenørskap og samarbeid med lokale aktører vil StUF bidra til å spre den kompetansen som kreves for å bygge framtidens byer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top