Smartbyen Stavanger, Gunnar Crawford Leder: Ved å etablere en Urban folkehøyskole i sentrum av Stavanger vil en forsterke vårt ønske om flere aktører som jobber for bærekraftige løsninger og har søkelys på nye måter å bruke byen på. Her er mange muligheter for samarbeid mellom Smartbyen og Stavanger Urbane Folkehøyskole. Vi ønsker å jobbe på lag og samtidig bli utfordret av ungdom!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top