Nuart Festival, Martyn Reed Founder and Director: Bare med aktive folk i sentrum, kan byen utvikles, forbedres og bli attraktiv for unge mennesker. Unge mennesker tiltrekkes steder som har liv, mangfold og andre unge mennesker. Urbanisme handler om det opplagte, men ikke alltid det selvsagte – folk og folkelig deltakelse i bylivet. Nuart Festival vil derfor verdsette en etablering av StUF og ser allerede flerre samarbeidsfelt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top