Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Inger Tone Ødegård Strategidirektør og Egil Hollund Kommunikasjonssjef: Næringsforeningen i Stavanger-regionen støtter etableringen av StUF fordi den vil være en foregangsskole med mål om å gi elevene kunnskaper og handlingskompetanse for grønn urbanisme og bærekraftig livsførsel. Man forutser at organisasjoner og bedrifter som i dag lykkes med grønn omstilling vil bli fremtidens vinnere. StUF vil undervise og arbeide med grønn omstilling og urbane utfordringer i samspill med næringsliv og frivillige.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top