Helen & Hard, Siv Helen Stangeland Creative Director: En urban folkehøgskole med fokus på bærekraftig utvikling er også fullstendig riktig i et Stavanger som er i ferd med å omstille til grønn økonomi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top