Grønn by, Elin Schanche: Grønn by støtter etableringen av folkehøyskolen og mener at StUF vil kunne bli en sentral aktør og bidragsyter omkring urbanisme og det grønne skiftet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top