Greenpeace Norge, Frode Pleym Leder: Samfunnet vårt står overfor et omfattende grønt skifte, og vi er helt avhengige av nytenking og kompetanseheving for å komme dette i møte. Med klima og bærekraft på læreplanen, kan utdanningstilbudet til StUF komme til å bli en uvurderlig ressurs både for oljebyen Stavanger og for resten av landet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top