Framtiden i våre hender, Christoffer Ringnes Klyve Nestleder: Initiativet retter seg mot nye målgrupper med fokus på grønn omstilling i byen, og representerer slik sett både noe nytt, viktig og riktig. StUFs hovedtemaer –kunnskaper om det grønne skifte og helsefremmende urbanisme –vil være et godt bidrag til folkehøgskolelandskapet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top