Folkeakademiet Rogaland, Rolf A Kristoffersen Styreleder. Det er på høy tid at de urbane strøk får gleden av å huse motivert ungdom som skal bidra aktivt til et grønnere samfunn. Folkeakademiet Rogaland har hatt flere samtaler med StUF, og har fått et strålende inntrykk av de ambisjoner og ønsker som ligger til grunn for denne satsningen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top