DOGA, Tor Inge Hjemdal Adm. Dir.: StUF-initiativet vil kunne bli et viktig og nytenkende bidrag til å øke etterspørselen etter de nye løsningene som skal drive det grønne skiftet. En urban folkehøgskole vil kunne inspirere dagens unge til å bli aktive borgere som kan bidra med kompetanse og initiativ i utviklingen av innovative byer og lokalsamfunn i hele landet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top