Concerned Scientists Norway, Andreas Ytterstad Leder og Beate Sjåfjell Nestleder, En bærekraftig omstilling i Norge krever en både dypere og en bredere forståelse av hva en reell bærekraftig omstilling er. Selv om en slik forståelse har begynt å bre om seg i skoleverket som helhet, og på flere universiteter, trengs det nisjetilbud som går foran i å vise dybden og hastverket med å få Norge over fra olje til fornybar energi. Få byer har større behov for en Urban Folkehøgskole som får til dette enn Stavanger.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top